Zondag 28 april 2019

Feestelijke aftrap CARE:

Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud


Datum:

Locatie:

Tijd:

Zondag 28 april

Tiendschuur van Hoeve de Hagelaar

Hagelaarweg 14, Best

vanaf 12.30 uur

Wil je de aftrap bijwonen? Meldt je dan aan vóór 24 april. De toegang is gratis.

Let op! Het aantal plaatsen in de Tiendschuur is beperkt.

Wees er op tijd bij!

Met een gevariëerd lezingenprogramma waarin burgers, onderzoekers en bestuurders hun visie geven op de waarde van (archeologisch) erfgoed voor dorpsgemeenschappen en hoe we deze waarde kunnen benutten om gemeenschapszin te versterken en nieuwe dingen te ontdekken over de geschiedenis van onze woonplaatsen, zullen we de feestelijke aftrap geven van het internationale onderzoeksproject: Community Archaeology in Rural Environments (CARE)


Internationale sprekers

Bij deze middag mogen we ook twee bijzondere gasten verwelkomen in ons midden:

In Engeland heeft men inmiddels ruime ervaring met het actief betrekken van publiek bij onderzoek.

Prof. dr. Carenza Lewis (UK), projectleider van CARE en bekend van populaire archeologie programma’s als Time Team, zal vertellen over de manier waarop community archaeology nieuwe ontdekkingen mogelijk maakt, maar ook de interesse in de eigen geschiedenis versterkt en kan bijdragen aan het verbinden van mensen in hun dorp.

Prof. dr. Pavel Vařeka (CZ) zal ons in zijn voordracht meenemen naar Tsjechië en kennis laten maken met de bijzondere situatie in de oude dorpen van het voormalige Sudetenland, waar -na de verdrijving van de oude bevolking- nu een nieuwe, jonge gemeenschap woont. Omdat de historische wortels hier zijn afgesneden, laat dit goed de rol en de waarde van erfgoed in een dorpsgemeenschap zien.


Programma

12.30 - 13.00 uur

13.00 - 13.10 uur

13.10 - 13.25 uur

13.25 - 13.40 uur

13.40 - 14.10 uur

14.10 - 14.30 uur

14.30 - 14.45 uur

14.45 - 15.00 uur

15.00 - 15.15 uur

15.15 - 15.30 uur

15.30 - 15.40 uur

15.40 - 17.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

Opening Inspiratiedag Nationale Archeologiedagen Noord-Brabant

Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant)

De rol van lokale erfgoedverenigingen in archeologie

Harrie van Vroenhoven (Erfgoedvereniging Dye van Best)

De waarde van burgerwetenschap

Tonnie van de Rijdt (Archeologische Vereniging Kempen en Peelland)

Community Archaeology in the United Kingdom

prof. Carenza Lewis (University of Lincoln, Lincoln UK)

Pauze

Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud: doel en aanpak van CARE in onze regio

Johan Verspay (Universiteit van Amsterdam/University of West Bohemia)

Uprooted communities and abandoned villages. The case of the Sudetenland (CZ)

prof. Pavel Vařeka (University of West Bohemia, Plzeň CZ)

Erfgoed en Landschap als drager van regionale identiteit

Jeroen Naaijkens (Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud)

Het belang van archeologie voor het dorp en zijn bewoners

Marc van Schuppen (Wethouder o.a. Cultureel Erfgoed gem. Best)

Aftrap CARE in het Groene Woud

Henri Swinkels (Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, Provincie Noord-Brabant)

Afsluiting en borrel