Partners

De kracht van het gemeenschapsarcheologieproject CARE schuilt in de samenwerking van uiteenlopende partners op lokaal, regionaal, nationaal én Europees niveau


Lokale partners

Heemkundekringen, archeologische werkgroepen en lokale erfgoedorganisaties dragen de kern van het project

Regionale partners

Erfgoedorganisaties in de regio vervullen een netwerkfunctie en zijn van grote waarde in de communicatie

Europese partners

CARE is een initiatief van vier Europese universiteiten die nauw samenwerken in de ontwikkeling van gemeenschapsarcheologie

Sponsors

Het CARE-project kan worden gerealiseerd dankzij de steun van onderzoeksorganisaties, erfgoedinstellingen, ondernemers én particulieren.

Doe mee en steun CARE!